English-Turkish translations for disadvantage:

dezavantaj · olumsuz · other translations

disadvantage dezavantaj

But it's too big a disadvantage.

Ama çok büyük bir dezavantajı da var.

Hitler, however, had one great disadvantage.

Ancak, Hitler'in çok büyük bir dezavantajı vardı.

Being a red-blooded human obviously has its disadvantages.

Kırmızı kanlı bir insan olmanın, belli ki dezavantajları var.

Click to see more example sentences
disadvantage olumsuz

I admit, supposedly, he's emotionally disturbed, but he's also a disadvantaged orphan.

Kabul ediyorum, güya duygusal olarak rahatsız. .ancak o aynı zamanda talihsiz bir yetim.