English-Turkish translations for disarmament:

silahsızlanma · other translations

disarmament silahsızlanma

I think signing a nuclear disarmament pact with the Soviet Union

Bence, Sovyetler Birliği ile bir nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamak

Throughout Europe, daily demonstrations demand unilateral nuclear disarmament.

Avrupa'da her gün göstericiler tek taraflı nükleer silahsızlanma istiyor.

Nuclear disarmament meeting.

Nükleer silahsızlanma toplantısı.