English-Turkish translations for disarray:

karışıklık · düzensizlik · other translations

disarray karışıklık

The wraith are in disarray, but that won't last forever.

Wraith karışıklık içinde ama bu sonsuza dek sürmeyecek.

Let him go, general Disarray.

Bırak onu, General Karışıklık.

Get the Coon a Sprite, general Disarray.

Rakun'a bir Sprite getir, General Karışıklık.

disarray düzensizlik

The patient exhibits left ventricular wall thickening and mal-alignment of the muscle cells, or myocardial disarray.

Hastanın sol ventriküler duvarında kalınlaşma ve kas hücrelerinde hizalanma kusuru ya da miyokardiyal bir düzensizlik var.