English-Turkish translations for disaster:

felaket · afet · facia · yıkım · rezalet · bela · other translations

disaster felaket

Dear friend sorry I haven't written for a while but things are a total disaster.

Sevgili arkadaşım Bir süredir yazamadığım için özür dilerim ama burada işler tam bir felaket.

This whole party is a disaster!

Bu parti tam bir felaket!

What? This is a total disaster.

Bu, tam anlamıyla bir felaket.

Click to see more example sentences
disaster afet

But what she's best known for is the worst deep space disaster in history.

Tarihte afet Ama ne o en iyi bilinen kötü derin uzay olduğunu.

My life is a natural disaster.

Benim hayatım bir doğal afet zaten.

Mr. Disaster Victim, look at yourself.

Bay Afet Kurbanı. Bak şu haline.

Click to see more example sentences
disaster facia

That wasn't too much of a disaster, was it?

Çok da büyük bir facia değildi, değil mi?

Which is a total disaster.

Ki bu tam bir facia.

Everything is a disaster.

Her şey tam bir facia.

Click to see more example sentences
disaster yıkım

It'll be a political disaster.

Tam bir siyasi yıkım olacak!.

Truly a master of disaster.

Gerçek bir yıkım ustası.

Convince him that he's on the brink of disaster where's that painting,chandler?

Onu tam bir yıkımın eşiğinde olduğuna inandırırsanız Şu resim nerede,Chandler?

disaster rezalet

It's a public relations disaster.

Bu bir halkla ilişkiler rezaleti.

Okay, Meg, it's a disaster!

Tamam Meg, tam bir rezalet!

disaster bela

That girl is a walking disaster.

Bela? O kız yürüyen felaket.