English-Turkish translations for discard:

atmak · bir köşeye atmak · ıskarta · ıskartaya çıkarmak · other translations

discard atmak

This is the most magnificent discarded living room set

Bu, gördüğüm en muhteşem atılmış oturma odası takımı.

There's a lotta blood in there, some discarded medical equipment.

İçeride çok miktarda kan ve bir köşeye atılmış bazı tıbbi ekipmanlar var.

And the uniform of this conductor must have been discarded somewhere.

O zaman bu kondüktörün üniforması bir yere atılmış olmalı.

Click to see more example sentences
discard bir köşeye atmak

There's a lotta blood in there, some discarded medical equipment.

İçeride çok miktarda kan ve bir köşeye atılmış bazı tıbbi ekipmanlar var.

Sheldon, the world is filled with dirty, discarded socks.

Sheldon, dünya bir köşeye atılmış kirli çoraplarla dolu.

A discarded dress and bloody bandages

Köşeye atılmış bir giysi ve kanlı bandajlar

Click to see more example sentences
discard ıskarta

Erin Strauss and the Bureau discarded us.

Erin Strauss ve büro bizi ıskartaya çıkarmıştı.

Especially the discarded ones.

Özellikle de ıskartaya çıkarılanları.

discard ıskartaya çıkarmak

Erin Strauss and the Bureau discarded us.

Erin Strauss ve büro bizi ıskartaya çıkarmıştı.