English-Turkish translations for discern:

anlamak · ayırt etmek · other translations

discern anlamak

Jim has no discernible sense of humor, Pam.

Jim'in gözlemlenebilir bir espri anlayışı yok, Pam.

discern ayırt etmek

'Cause the hunters don't discern packs, especially the Argents.

Çünkü avcılar sürüleri ayırt etmez. Özellikle de Argentlar.