English-Turkish translations for discerning:

anlayışlı · anlayarak., anlayan, anlayarak · other translations

discerning anlayışlı

Give him an enquiring and discerning heart,

Ona, sorumlu ve anlayışlı bir kalp ver.

discerning anlayarak., anlayan, anlayarak

Jim has no discernible sense of humor, Pam.

Jim'in gözlemlenebilir bir espri anlayışı yok, Pam.