English-Turkish translations for disciple:

öğrenci · mürit · havari · çömez · taraftar · other translations

disciple öğrenci

Got yourself a new disciple?

Kendine yeni bir öğrenci mi buldun?

I am his faithful.. disciple Hanuman.

Ben onun sadık bir öğrencisi Hanuman'ım.

Look, Wing Chun disciples!

Bakın, Wing Chun öğrencileri.

Click to see more example sentences
disciple mürit

Did you just call me disciple?

Sen bana, mürit mi dedin?

Why don't we invite his disciple Ran Qiu back first?

Neden önce onun müridi Ran Qiu'yu geri çağırmıyoruz?

And disciple means discipline.

Ve mürit demek terbiye demek.

Click to see more example sentences
disciple havari

One for each disciple and one for Christ Himself!

Her havari için bir kişi, İsa için de bir kişi.

Jesus' disciples performed miracles.

İsa'nın havarileri mucizeler yarattı.

Jesus drank wine he and his disciples.

İsa şarap içerdi O ve havarileri.

Click to see more example sentences
disciple çömez

He's not a disciple anymore.

Artık bir çömez değil.

Classic mentor and disciple syndrome.

Klasik hoca ve çömez sendromu.

disciple taraftar

They're disciples of molecular cuisine.

Onlar moleküler mutfak taraftarı.