English-Turkish translations for discipline:

disiplinli, disiplin · terbiye · ceza · otorite · sıkı disiplin · sıkı düzen · terbiye etmek · disipline sokmak · other translations

discipline disiplinli, disiplin

It's a discipline for me, but that was a long time ago.

Benim için bir disiplin gibiydi ama bu uzun zaman önceydi.

What kind of discipline?

Ne tür bir disiplin?

All that discipline for what?

Tüm bu disiplin ne için?

Click to see more example sentences
discipline terbiye

And disciple means discipline.

Ve mürit demek terbiye demek.

Hall of Discipline, Shaolin Temple

Terbiye Salonu, Şaolin Tapınağı

She was a bad cat and I'm disciplining her.

Kötü bir kedi ve onu terbiye ediyorum.

Click to see more example sentences
discipline ceza

Foucault's Discipline and Punish.

Foucault'tan Otorite ve Ceza.

Bring on the unapproved discipline.

Onaylanmamış disiplin cezasını görelim.

discipline otorite

Foucault's Discipline and Punish.

Foucault'tan Otorite ve Ceza.

discipline sıkı disiplin

I said in good order with strict discipline!

İyi düzen ve sıkı bir disiplin demiştim!

discipline sıkı düzen

I said in good order with strict discipline!

İyi düzen ve sıkı bir disiplin demiştim!

discipline terbiye etmek

She was a bad cat and I'm disciplining her.

Kötü bir kedi ve onu terbiye ediyorum.

discipline disipline sokmak

He disciplines them.

Onları disipline soktu!