English-Turkish translations for disclaimer:

sorumluluk reddi · other translations

disclaimer sorumluluk reddi

Also a warranty disclaimer and mileage statement.

Ayrıca garanti sorumluluk reddi ve kilometre beyanı.