English-Turkish translations for disclose:

ifşa etmek, ifşa etme · other translations

disclose ifşa etmek, ifşa etme

It's a shame I can't disclose more information.

Ne yazık ki daha fazla bilgi ifşa edemem.

On his deathbed, a poor sinner disclosed to us a terrible secret.

Zavallı bir günahkâr, ölüm anında bize korkunç bir sırrını ifşa etti.

It's impossible to disclose... .the reason behind this encounter.

Ifşa etmek imkansız. .. . Bu karşılaşma arkasındaki nedeni.

Click to see more example sentences