English-Turkish translations for disconnect:

kesmek · kapatmak · bağlantıyı kesmek · ayırmak · other translations

disconnect kesmek

Disconnecting ZedPM power now.

SNM'nin gücü kesiliyor Şimdi.

Damn, disconnected again.

Kahretsin, tekrar kesildi.

O'Malley disconnect the electrical leads.

O'Malley elektrik bağlantısını kes.

Click to see more example sentences
disconnect kapatmak

Immediately Off-generator. Disconnect before him Morse Pipi shell.

Evet? derhal kapat jeneratörü. önce onu çikarin Morse Pipi kabuk.

Do not disconnect, okay?

Sakın kapatma, tamam mı?

Nene, don't disconnect.

Nene, telefonunu kapatma.

disconnect bağlantıyı kesmek

O'Malley disconnect the electrical leads.

O'Malley elektrik bağlantısını kes.

Realblue has disconnected

Realblue bağlantısı kesildi.

disconnect ayırmak

This ribbon, it disconnects Caretakers

Bu kurdele bakıcıyı Depo'dan ayırıyor.