English-Turkish translations for discontinuity:

süreksizlik · other translations

discontinuity süreksizlik

Isolate discontinuities and recalibrate.

Süreksizliği ve yeni değerleri ayır.