English-Turkish translations for discount:

indirimli, indirim · indirim yapmak · fiyat indirimi · iskonto · other translations

discount indirimli, indirim

You know that I believe in a lot of things that other surgeons discount, right?

Ben bir çok şey inanıyorum biliyorum diğer cerrahlar indirim, değil mi?

I'll give you a good discount

Sana iyi bir indirim yaparım.

Sadly, our burner phone was purchased at a discount-electronics store several years ago.

Maalesef, kullan-at telefonumuz birkaç yıl önce bir indirimli-elektronik mağazasından satın alınmış.

Click to see more example sentences
discount indirim yapmak

Hey, give us a discount. Look how much we ordered.

Bize biraz indirim yap, bak ne çok sipariş verdik!

Great Maybe you'll get a discount

Harika, belki sana bir indirim yaparlar.

Give him a discount

Ona biraz indirim yap.

Click to see more example sentences
discount fiyat indirimi

Discount price, sir.

İndirimli fiyatı efendim.

A discount price?

İndirimli fiyat mı?

discount iskonto

Then give me a discount.

O zaman bana iskonto yaparsın.

That's the discounted rated, brother.

Bu dediğim iskonto oranı, kardeşim.