English-Turkish translations for discourage:

cesaretini kırmak · other translations

discourage cesaretini kırmak

And Strangler's first novel seemed so much better than Roy's fourth, he grew discouraged.

Strangler'ın ilk romanı, Roy'un dördüncü romanından çok daha iyi görünüyordu. Roy'un cesareti kırılmıştı.

Dad, I know you're discouraged

Baba, biliyorum, cesaretin kırıldı

Nikki got depressed and discouraged.

Nikki depresyondaydı ve cesareti kırılmıştı.