English-Turkish translations for discover:

keşfetmek · bulmak · ortaya çıkarmak · anlamak · other translations

discover keşfetmek

He discovered everything and the monster couldn't stop him because he had powers.

O her şeyi keşfetti ve canavar onu durduramaz çünkü onun gücü var.

It seems that Senator Neal has discovered something.

Görünüşe göre, Senatör Neal bir şeyler keşfetmiş.

It's one of the most powerful and addictive organic steroids ever discovered.

Şimdiye kadar keşfedilmiş en güçlü ve bağımlılık yapan organik streoid o.

Click to see more example sentences
discover bulmak

Get a load of Paul, he says maybe he's going to discover a new galaxy.

Paul bir yük al, o belki diyor o yeni bir galaksi bulmak için gidiyor.

We found this, we discovered this.

Biz bunu bulduk, bunu keşfettik.

New species are discovered every day.

Her gün yeni türler bulunuyor.

Click to see more example sentences
discover ortaya çıkarmak

Ray discovered the truth and ran away

Ray gerçeği ortaya çıkardı ve kaçtı.

Nora, newly discovered sister-in-law and law student.

Nora, ortaya yeni çıkan baldız ve hukuk öğrencisi.

But Ilona discovered his secret.

Ama Ilona sırrı ortaya çıkardı.

Click to see more example sentences
discover anlamak

So, Cody, tell us when your musical talents were first discovered.

Peki, Cody, anlat bize senin müzikal yeteneğin ilk ne zaman keşfedildi.

Tell him what you discovered.

Ona ne bulduğunu anlat.

One day, Tatiana discovered she was pregnant.

Bir gün, Tatiana hamile olduğunu anladı.

Click to see more example sentences