English-Turkish translations for discovery:

keşif · buluş · bulgu · other translations

discovery keşif

You are my best student and this This is a remarkable discovery.

Sen benim en iyi öğrencimsin ve bu olağanüstü bir keşif.

It's a new discovery.

Bu yeni bir keşif.

I've made a remarkable discovery.

İnanılmaz bir keşif yaptım.

Click to see more example sentences
discovery buluş

I'm sorry, but that's a huge discovery.

Üzgünüm, ama bu büyük bir buluş.

This is, perhaps, the greatest historical discovery since King Tut's tomb!

Bu, muhtemelen en büyük tarihi buluş. Kral Tutankhamon'un mezarından beri!

The Royal Society's prize for best scientific discovery

Kraliyet Bilim Akademisi'nin En İyi Bilimsel Buluş Ödülü'nün

Click to see more example sentences
discovery bulgu

A meaningful discovery

Anlamlı bir bulgu

Milgram's discovery was disturbing.

Milgram'ın bulguları rahatsız ediciydi.