English-Turkish translations for discreet:

tedbirli · gizli · ağzı sıkı · ihtiyat, ihtiyatlı · ketum · saygılı · akıllı · basiretle · other translations

discreet tedbirli

That's why I'm always telling you to be careful, Toby, and discreet.

Bu yüzden hep sana dikkatli olmanı söylüyorum, Toby. Ve tedbirli.

A very rich, very discreet buyer.

Çok zengin, çok tedbirli bir alıcı.

But it's hard to be discreet.

Evet ama tedbirli olmak zor.

Click to see more example sentences
discreet gizli

This is not very discreet.

Bu çok da gizli değil.

Shut up. to have drinks at discreet hotels.

Kapa çeneni. gizli otellerde içki içmek için.

Emily's Elite and Discreet Introductions.

Emily'nin Seçkin ve Gizli Tanıştırma Merkezi.

Click to see more example sentences
discreet ağzı sıkı

Yeah. But this is way bigger than being just discreet.

Evet ama bu ağzı sıkı olmaktan çok daha büyük bir şey.

My first impression of Lobo, she is discreet Indeed she's a great woman

Lobo ilk izlenimime göre, ağzı sıkı çok harika bir kadın.

He was a very discreet man

Çok ağzı sıkı bir adamdı

Click to see more example sentences
discreet ihtiyat, ihtiyatlı

A true count laughs discreetly as if coughing

Gerçek bir Kont öksürür gibi ihtiyatlı şekilde güler.

You You said discreetly twice.

Siz iki kere ihtiyatlı dediniz.

He's very discreet, this Romer fellow of yours.

Bu Romer denen arkadaşın çok ihtiyatlı biri.

Click to see more example sentences
discreet ketum

Who's more discreet than us?

Bizden daha ketum kim var ki?

You've helped me and been so discreet.

Siz bana yardım ettiniz ve çok ketum oldunuz.

I'm just saying be discreet.

Sadece ketum ol diyorum.

discreet saygılı

Please be discreet, Mr Barris.

Lütfen saygılı olun, Bay Barris.

But reverently "discreetly

Ama saygıyla "basiretle

discreet akıllı

Wise wise and discreet, Mr. Fry.

Akıllı ve ağzı sıkı olmalı Bay Fry.

discreet basiretle

But reverently "discreetly

Ama saygıyla "basiretle