English-Turkish translations for discrepancy:

tutarsızlık · çelişki · uyumsuzluk · farklılık · uyuşmazlık · other translations

discrepancy tutarsızlık

There's a discrepancy, On a small island A big revolution

bu küçük adada tutarsızlıklar var büyük bir devrim

There's more than a slight discrepancy.

Hafif bir tutarsızlıktan daha fazlası var.

Okay, look, I admit, that's a discrepancy.

Tamam, bakın, kabul ediyorum tutarsızlık var.

Click to see more example sentences
discrepancy çelişki

Yeah, so there's a small discrepancy

Evet, demek küçük bir çelişki var.

A small discrepancy.

Küçük bir çelişki.

Now, there are several discrepancies in the captain's log.

Şimdi Kaptanın seyir defterinde birkaç çelişki var gibi.

Click to see more example sentences
discrepancy uyumsuzluk

There's no discrepancy or a problem.

Uyumsuzluk ya da bir sorun yok.

Perhaps there's a matching discrepancy?

Belki de bir eşleşme uyumsuzluğu vardır?

These files have discrepancies.

Bu dosyalarda uyumsuzluk var.

Click to see more example sentences
discrepancy farklılık

It's like yours. But there are discrepancies.

Seninki gibi ama bazı farklılıklar var.

There's no discrepancy.

Farklılık falan yok.

There's a discrepancy about the time

Zaman konusunda bir farklılık olduğu

discrepancy uyuşmazlık

Found some discrepancies.

Bazı uyuşmazlıklar bulduk.