English-Turkish translations for discrete:

ayrık · other translations

discrete ayrık

Martial arts learning genuine and authentic; behavior proper and discrete; judgement objective and rational

Dövüş sanatları öğrenme orijinal ve otantik; davranış düzgün ve ayrık; yargı nesnel ve rasyonel