English-Turkish translations for discrimination:

ayrımcılık · ayrım · fark · ayırt etme · other translations

discrimination ayrımcılık

And that's not discrimination, 'cause I'd do the same thing to the sistine chapel.

Ve bu ayrımcılık değil, çünkü sistin şapeli şeyi için de aynısını yapardım.

This isn't discrimination.

Bu ayrımcılık değil.

Today discrimination is a science.

Ayrımcılık bugün bir bilim.

Click to see more example sentences
discrimination ayrım

As a Special Economic Zone, discrimination doesn't exist.

Özel bir ekonomik bölge olarak, ayrım yapılmamaktadır.

It's a disease that don't discriminate.

Bu ayrım yapmayan bir hastalık.

No, the city doesn't discriminate.

Hayır, şehir ayrım yapmıyor.

Click to see more example sentences
discrimination fark

Today we are gonna study patriarchal infrastructures that exercise gender-based discrimination.

Bu gün ataerkil altyapıyı inceleyeceğiz bu egsersiz cinsiyet-temel arasındaki farkı gözetmemizi sağlayacak.

discrimination ayırt etme

Yeah, we don't discriminate.

Evet, biz ayırt etmeyiz.