English-Turkish translations for discussion:

tartışma · tart · konuşma · görüşme · müzakere · other translations

discussion tartışma

I don't wanna get into a big discussion about it. It's just not right for you.

Bu konuda büyük bir tartışma yapmak istemiyorum, sadece senin için doğru yer değil

Kurt and Albert and I got into this discussion once at a Princeton football game.

Kurt, Albert ve ben bir keresinde bir Princeton futbol maçında bu tartışmayı yapmıştık.

We'll continue this discussion later

Bu tartışmaya sonra devam ederiz,

Click to see more example sentences
discussion tart

Your father and I discussed this before he died, and he agreed.

Baban ve ben, o ölmeden önce bunu tartıştık ve kabul etti.

We'll discuss it later, Mr. Data.

Bunu sonra tartışacağız Bay Data.

The girl, too, but we'll discuss that later.

Ve tabii kız da. Ama bunu daha sonra tartışacağız.

Click to see more example sentences
discussion konuşma

This may be a good time for a brief discussion.

Bu, kısa bir konuşma yapmak için iyi bir zaman olabilir.

Well, without it, this discussion is over.

Bu olmazsa, bu konuşma burada bitmiştir.

This discussion is over.

Bu konuşma burada bitmiştir.

Click to see more example sentences
discussion görüşme

He wants to arrange a meeting with Leo Morse To discuss the matter.

Konuyu görüşmek için Leo Morse ile bir görüşme ayarlamak istiyor.

No, they're having a very serious discussion.

Hayır, çok ciddi bir görüşme yapıyorlar.

How is that a discussion?

Bu nasıl bir görüşme?

Click to see more example sentences
discussion müzakere

Mr. Thorogood and I have begun a discussion.

Bay Thorogood ve ben bir müzakereye başladık.