English-Turkish translations for diseased:

hastalıklı · hasta · other translations

diseased hastalıklı

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

Steve Jobs lived with the disease for seven years.

Steve Jobs bu hastalıkla yedi yıl yaşadı.

What a horrific ending To your pathetic, diseased family.

Acınası ve hastalıklı ailen için ne korkunç bir son ama.

Click to see more example sentences
diseased hasta

I have a patient, a young boy with a rare brain disease. He's very, very sick.

Bir hastam var, küçük bir çocuk, ender görülen bir beyin hastalığı. çok ama çok hasta.

So is she, like, diseased or dying or something?

O şey hasta mı, ölüyor mu ya da ne bileyim

This Rider stays too long and diseases minds

Bu Sürücü çok uzun kalıyor ve zihinleri hasta ediyor

Click to see more example sentences