English-Turkish translations for disembody:

bedenden ayırmak · ayırmak · other translations

disembody bedenden ayırmak

All disembodied mind and cold calculation!

Hepsi bedenden ayrılmış ve ölçülü!

disembody ayırmak

All disembodied mind and cold calculation!

Hepsi bedenden ayrılmış ve ölçülü!