English-Turkish translations for disfigure:

bozmak · şekilsizlik., şekilsizlik · other translations

disfigure bozmak

I was so disfigured,I couldn't even step outside.

Yüzüm o kadar bozulmuştu ki dışarı bile çıkamıyordum.

disfigure şekilsizlik., şekilsizlik

The disfigurement is not the result of disease or infection it's the result of powerful magic.

Bu şekilsizlik bir hastalığın veya bir enfeksiyonun sonucu değil çok güçlü bir büyünün sonucu.