English-Turkish translations for disfigurement:

şekilsizlik · other translations

disfigurement şekilsizlik

The disfigurement is not the result of disease or infection it's the result of powerful magic.

Bu şekilsizlik bir hastalığın veya bir enfeksiyonun sonucu değil çok güçlü bir büyünün sonucu.