English-Turkish translations for disguise:

değiştirmek · değiştirme · kılık değiştirme · gizlemek · kamuflaj · gizlenmek · maske · kıyafet · other translations

disguise değiştirmek

She thinks Paula is an angel and I'm the devil in disguise.

Ona göre Paula bir melek, ben de kılık değiştirmiş şeytan.

Even until there is an officer. Disguise.

Kılık değiştirmiş bir polis memuru bile var.

You're just a baby in disguise

Kılık değiştirmiş bir bebek var

Click to see more example sentences
disguise değiştirme

Well, it's a pretty good disguise, actually being inside someone else's body.

Aslında oldukça iyi bir kılık değiştirme başka birinin vücudunda olacağım.

This level of undercover disguise is necessary.

Bu düzeyde bir kılık değiştirme, zorunlu.

Nice disguise, by the way.

İyi kılık değiştirme bu arada.

Click to see more example sentences
disguise kılık değiştirme

Well, it's a pretty good disguise, actually being inside someone else's body.

Aslında oldukça iyi bir kılık değiştirme başka birinin vücudunda olacağım.

This level of undercover disguise is necessary.

Bu düzeyde bir kılık değiştirme, zorunlu.

Nice disguise, by the way.

İyi kılık değiştirme bu arada.

Click to see more example sentences
disguise gizlemek

And in block lettering to disguise the handwriting.

Ve el yazısını gizlemek için kullanılan blok harfler de var.

The distortion of an image to disguise it.

Bir görüntünün bozulması bir şeyi gizlemek için.

Emilien, he disguised himself.

Emilien, adam kendini gizliyor.

Click to see more example sentences
disguise kamuflaj

So your disguise is this Christmas hat? Don't.

Yani senin kamuflajın bu noel baba şapkası mı?

Is this her in disguise?

Bu onun kamuflajı mı?

I'm also a master of disguise.

Aynı zamanda bir kamuflaj ustasıyım.

Click to see more example sentences
disguise gizlenmek

But disguise can be a potent weapon.

Ama gizlenmek etkili bir silah olabilir.

They're not just disguises any more.

Onlar sadece gizlenmek için değil artık.

And no more disguises, no more darkness.

Artık gizlenmek yok, artık karanlık yok.

Click to see more example sentences
disguise maske

It's the perfect ninja disguise a white American working as a Yakuza enforcer.

Bu mükemmel ninja maskedir beyaz Amerikalı bir Yakuza uygulayıcısı olarak çalışmaktadır.

I'm really a beautiful princess in disguise.

Maskenin altında gerçekten çok güzel bir prenses var.

Doctor's a perfect disguise.

Doktor mükemmel bir maske.

Click to see more example sentences
disguise kıyafet

Passport. And pilot disguise.

Pasaport ve pilot kıyafeti.