English-Turkish translations for dish:

yemek · bulaşık · tabak · çanak · anten · kap · lezzet · mutfak · other translations

dish çanak

And it's not only the world's biggest telescope, it's also the world's biggest radar dish.

Ve sadece dünyanın en büyük teleskopu değil aynı zamanda dünyanın en büyük radar çanağı.

This is the best dish in town.

Şehirdeki en iyi çanak anten bu.

And a satellite dish.

Ve bir çanak anten.

A satellite dish for sunshine.

Gün ışığı için bir uydu çanağı.

Tell me, when did doilies and your mother's dishes become so important to you?

Danteller, annenin çanak çömleği ne zamandır senin için bu kadar önemli?

Loud and clear, Danny Boy! Big dish.

Açık seçik Danny Boy, büyük çanak.

Who buys old dishes?

Eski çanakları kim alır?

Pirate satellite dish.

Korsan çanak antenle.

Yes, right, the deflector dish.

Evet. Doğru. Yansıtıcı çanak

Mr. Bahari, welcome to Dish University!

Bay Bahari, Çanak Üniversitesi'ne hoşgeldiniz!