English-Turkish translations for dish:

yemek · bulaşık · tabak · çanak · anten · kap · lezzet · mutfak · other translations

dish anten

It's a satellite dish!

Bu bir uydu anteni!

I mean, everybody has a satellite dish.

Demek istediğim, herkesin bir uydu anteni var.

Got a satellite dish for Shelly.

Shelly için bir uydu anteni aldım.

It's not just the trees. We now have a destroyed antenna dish.

Sadece ağaçlar değil, şimdi de elimizde devrilmiş bir anten var.

This is the best dish in town.

Şehirdeki en iyi çanak anten bu.

And a satellite dish.

Ve bir çanak anten.

Okay, where's the satellite dish?

Tamam, uydu anteni nerede?

All for a satellite dish.

Hepsi bir uydu anteni yüzünden.

What satellite dish?

Hangi uydu anteni?

What about a satellite dish?

Peki ya onun uydu anteni?