English-Turkish translations for dish:

yemek · bulaşık · tabak · çanak · anten · kap · lezzet · mutfak · other translations

dish bulaşık

Okay, well, then just stay here and wash dishes and eat other people's food, and, you know, enjoy that.

Peki, tamam, burada kal ve bulaşıkları yıka ve başkalarının yemeklerini ye, ve, biliyorsun, keyfine bak.

Right now Daphne is washing dishes, but not for long, right?

Şu an Daphne bulaşık yıkıyor. Ama bu uzun sürmez, değil mi?

No, baby. It's just you and me and the dishes.

Hayır hayatım, sadece sen, ben ve bulaşıklar var.

Or washing dishes just for a meal and a place to sleep?

Yada bir öğün ve uyuyacak bir yer için bulaşık yıkamaktan?

Just shut up and wash them dishes, rookie.

Kapa çeneni de git bulaşıkları yıka çaylak.

What's a young lad like you doing washing dishes?

Senin gibi genç bir adam neden bulaşık yıkıyor?

Now, who's gonna help me with the dishes?

Şimdi kim bulaşıklar için bana yardım edecek?

How long you been washing dishes?

Ne kadar zamandır bulaşık yıkıyorsun?

That's Mr. and Mrs. Dish.

Onlar Bay ve Bayan Bulaşık.

Now, go wash the dishes.

Şimdi, git bulaşıkları yıka