English-Turkish translations for dishonesty:

sahtekarlık · sahtekârlık. · other translations

dishonesty sahtekarlık

A compromise isn't always dishonesty, flexibility isn't always corruption.

Uzlaşma, her zaman sahtekarlık değildir. Esneklik, her zaman yozlaşma değildir.

I don't have the patience for more dishonesty, Justin.

Daha fazla sahtekarlık için sabrım yok, Justin.

A dishonesty that poisons everything.

Her şeyi zehirleyen bir sahtekarlık.

dishonesty sahtekârlık.

You know, dishonesty and secrets are the death of far too many a marriage.

Biliyor musun, sahtekârlık ve sırları kadar ölümü olan çok fazla bir evlilik.

That's dishonesty, fecklessness.

Sahtekârlık, sorumsuzluk demek.