English-Turkish translations for dishonesty:

sahtekarlık · sahtekârlık. · other translations

dishonesty sahtekarlık

A compromise isn't always dishonesty, flexibility isn't always corruption.

Uzlaşma, her zaman sahtekarlık değildir. Esneklik, her zaman yozlaşma değildir.

I don't have the patience for more dishonesty, Justin.

Daha fazla sahtekarlık için sabrım yok, Justin.

A dishonesty that poisons everything.

Her şeyi zehirleyen bir sahtekarlık.