English-Turkish translations for disinterest:

ilgisiz · other translations

disinterest ilgisiz

You seem strangely disinterested, Holmes.

Garip bir şekilde ilgisiz görünüyorsun, Holmes.

Then you're not disinterested.

O halde ilgisiz değilsin.