English-Turkish translations for dislocate:

yerinden çıkarmak · other translations

dislocate yerinden çıkarmak

It looks like every bone has been dislocated.

Sanki her kemik yerinden çıkmış gibi görünüyor.

A dislocated shoulder never quite does heal, does it?

Yerinden çıkan bir omuz asla tam olarak iyileşmiyor, değil mi?

No, I think it's just dislocated.

Sanmıyorum. Bence sadece yerinden çıkmış.

Click to see more example sentences