English-Turkish translations for dislodge:

çıkarmak · yerinden çıkarmak · other translations

dislodge çıkarmak

Get a shovel or an axe or some tool for dislodging tile and grout and unearth the sacred implements.

Bir kürek ya da balta bul veya döşemeyle sıvayı sökmek için bir alet ve kazıp, kutsal araçları çıkar.

There's a connection dislodged back here.

Burada çıkarılmış bir bağlantı var.

It's just a dislodged cable.

Sadece kablo yerinden çıkmış.

Click to see more example sentences
dislodge yerinden çıkarmak

It's just a dislodged cable.

Sadece kablo yerinden çıkmış.

Something dislodged in the enzyme bath.

Enzim havuzunda bir şey yerinden çıkmış.

Dislodge the trigger strut.

Ve tetiği yerinden çıkarıyoruz.