English-Turkish translations for disloyal:

vefasız · sadakatsiz · hain · other translations

disloyal vefasız

I don't talk about Piper with you. That would be disloyal and wrong.

Seninle Piper hakkında konuşmamalıyım. bu çok vefasız ve yanlış olurdu.

I have been a disloyal disrespectful jerk.

Vefasız ve saygısız bir pislik oldum.

I'm not disloyal.

Ben vefasız değilim.

That disloyal swine.

Şu vefasız domuz.

What a disloyal fucker.

Ne vefasız bir herif.