English-Turkish translations for dismantle:

parçalamak · sökmek · çıkarmak · kaldırmak · parçalara ayırmak · other translations

dismantle parçalamak

Picard, I was born to govern this colony, not to dismantle it.

Ben bu koloniyi yönetmek için doğdum, onu parçalamak için değil.

That gun's easy to dismantle.

Bu silahı parçalamak çok kolay.

Dismantle yourself, Chitti.

Kendini parçala, Chitti.

dismantle sökmek

I was trained to dismantle bombs, not to build them!

Ben bombaları sökmek için eğitildim, yapmak için değil!

Dismantle and assembly Will be second nature, like breathing.

Silahları sökmek ve birleştirmek doğanızda olacak, nefes almak gibi olacak.

dismantle çıkarmak

Okay. Dismantle all the overlays.

Tamam, bütün kaplamaları çıkar.

dismantle kaldırmak

And the Academy of Tobacco Studies was permanently dismantled.

Ve Tütün Araştırmaları Akademisi kalıcı olarak dağıtıldı.

dismantle parçalara ayırmak

What about dismantling it?

Peki ya parçalara ayırmak?