English-Turkish translations for disobedience:

itaatsizlik · direniş · asi · other translations

disobedience itaatsizlik

The last thing I need is a one-eyed drunk sitting down here, sowing discontent and disobedience.

İhtiyacım olan son şey burada oturup huzursuzluk ve itaatsizlik yayan tek gözlü bir ayyaş.

We're doing a background feature on civil disobedience.

Biz sivil itaatsizlik üzerine bir arka plan özelliği hazırlıyoruz.

But disobedience means death.

Ama itaatsizlik ölüm demektir.

Click to see more example sentences
disobedience direniş

No more civil disobedience, no more acts of violence.

Daha fazla sivil direniş yok, daha fazla şiddet hareketi yok.

It's called civil disobedience, dad.

Buna pasif direniş deniyor, baba.

Demonstrations, petitions, even some civil disobedience.

Gösteriler, dilekçeler, hatta biraz sivil direniş.

disobedience asi

Deloris Wilson, you are the most unruly, disobedient girl in this school.

Deloris Wilson, sen bu okuldaki en asi ve söz dinlemeyen kızsın.

A disobedient slave, freshly corrected.

Asi bir köle, az önce hallettik.