English-Turkish translations for disorderly:

düzensiz · düzensizlik · uygunsuz · karışık · other translations

disorderly düzensiz

for drunk and disorderly.

sarhoş ve düzensiz için.

It's absurd, confused, random, disorderly, and deeply unpleasant.

Bu absürd, karmaşık, gelişigüzel, düzensiz ve gerçekten nahoş.

Drunkenness and disorderly conduct.

Sarhoşluk ve düzensiz davranışlar.

Click to see more example sentences
disorderly düzensizlik

A type of sleeping disorder.

Bir çeşit uyku düzensizliği.

Since these mysterious disorders began

Bu gizemli düzensizlik başladığından beri

Cognitive therapy and emotional disorders.

Kavram terapisi ve duygusal düzensizlik.

Click to see more example sentences
disorderly uygunsuz

Openair drinking, disorderly conduct.

Sokakta içmekten, uygunsuz davranıştan.

Guy's got priors, too drunk and disorderly, assault.

Adamın sabıkası da var. Sarhoş ve uygunsuz davranış, darp.

disorderly karışık

Post-traumatic stress is a complicated disorder.

Travma sonrası stres karışık bir rahatsızlıktır.

Social anxiety disorder mixed with depression.

Depresyonla karışık sosyal anksiyete bozukluğu.