English-Turkish translations for disparate:

farklı., farklı · apayrı · other translations

disparate farklı., farklı

Marriage is the union of disparate elements male and female, yin and yang, proton and electron.

Evlilik birliğinin birbirinden farklı öğeleri. Erkek ve kadın, yin ve yang, proton ve elektron.

Probably not the right term for a three million dollar disparity.

Muhtemelen üç milyon dolarlık bir fark için doğru bir terim değil.

And that five point disparity, that is a chasm.

Ve bu beş puanlık fark, büyük bir uçurum.

disparate apayrı

My wife and I have disparate levels of attractiveness, because I am a successful inventor.

Eşim ve benim apayrı seviyelerde çekiciliğimiz vardır çünkü ben başarılı bir mucidim.