English-Turkish translations for disparity:

fark · eşitsizlik · other translations

disparity fark

Marriage is the union of disparate elements male and female, yin and yang, proton and electron.

Evlilik birliğinin birbirinden farklı öğeleri. Erkek ve kadın, yin ve yang, proton ve elektron.

Probably not the right term for a three million dollar disparity.

Muhtemelen üç milyon dolarlık bir fark için doğru bir terim değil.

And that five point disparity, that is a chasm.

Ve bu beş puanlık fark, büyük bir uçurum.

disparity eşitsizlik

Can such disparities be maintained?

Böyle bir eşitsizlik sürdürülebilinir mi?

Hence my campaign slogan, "End quintile disparity".

Bu nedenle, partimin sloganı "Gelir eşitsizliği sona erecek!