English-Turkish translations for dispassionate:

serinkanlı · sakin · hissiz · other translations

dispassionate serinkanlı

I consider it dispassionately as a possibility, not hysterically as a fact.

Bunu serinkanlılıkla olasılık olarak değerlendiriyorum. İsterik gibi gerçek olarak değil.

Remarkably analytical and dispassionate.

Şaşılır derecede analitik ve serinkanlı.

dispassionate sakin

The best expert witnesses are always cool and dispassionate.

En iyi uzman bilirkişiler, her zaman sakin ve hissiz olanlardır.

dispassionate hissiz

The best expert witnesses are always cool and dispassionate.

En iyi uzman bilirkişiler, her zaman sakin ve hissiz olanlardır.