English-Turkish translations for dispatch:

göndermek · mesaj · sevk · rapor · sevk etmek, sevk etme · mektup · öldürmek, öldürme · other translations

dispatch göndermek

Dispatch, this is Officer Jones.

Bu gönderdiğim memur Jones.

Dispatch the cavalry and launch an attack immediately

Süvarileri gönderin ve derhal bir saldırı başlatın.

Dispatch a rider immediately.

Hemen bir kâşif gönderin.

Click to see more example sentences
dispatch mesaj

Mr Worf, dispatch a subspace message to Admiral Hanson.

Bay Worf, Amiral Hanson'a bir altuzay mesajı yollayın.

A comrade, Andrés Lopez, with a dispatch for General Golz.

Bir yoldaş, General Golz için bir mesajım var.

Operational priority dispatch coming in, sir.

Operasyonel öncelikli bir mesaj geliyor efendim.

Click to see more example sentences
dispatch sevk

Dispatch gave me this address.

Sevk bana verdi Bu adresi.

Dispatch, I repeat this is CSI Walter Simmons.

Sevk Memuru, tekrar ediyorum, ben CSI Walter Simmons.

The United States have dispatched war ships for Cuba.

Birleşik Devletler Küba'ya savaş gemisi sevk etti.

Click to see more example sentences
dispatch rapor

But Dispatch said Naval Research Scientist Sofia Glazman was found alive.

Ama rapor, Donanma Araştırma Uzmanı Sofia Glazman'in canlı bulunduğunu söylüyordu.

Yeah, Ludwig here, Dispatch.

Evet, Ludwig burada, Rapor.

San juan dispatch, this is coulter.

San Juan rapor veriyor, ben Coulter.

Click to see more example sentences
dispatch sevk etmek, sevk etme

Dispatch, I repeat this is CSI Walter Simmons.

Sevk Memuru, tekrar ediyorum, ben CSI Walter Simmons.

The United States have dispatched war ships for Cuba.

Birleşik Devletler Küba'ya savaş gemisi sevk etti.

Dispatch, I repeat this is CS

Sevk Memuru, tekrar ediyorum, ben CS

dispatch mektup

Before we sailed I dispatched a letter to Admiral Padorin,

Denize açilmadan önce Amiral Padorin'e bir mektup gönderip

dispatch öldürmek, öldürme

Go and eat something for Doug and Paul all dispatch.

Git ve bir şeyler ye. Doug ve Paul hepsi öldüler.