English-Turkish translations for displacement:

deplasman · yerinden etme · other translations

displacement deplasman

A displacement engine.

Bir deplasman motoru.

We turned a multidimensional transmat device into a mass-displacement teleporter!

Çok boyutlu bir ışınlanma cihazını seri bir deplasman ışınlayıcısının içine açtık!

displacement yerinden etme

The war has displaced people.

Savaş insanları yerinden etti.