English-Turkish translations for displease:

canını sıkmak · other translations

displease canını sıkmak

Yoshimura does this displease you?

Yoshimura bu, canını sıkıyor mu?