English-Turkish translations for disproportionate:

aşırı · other translations

disproportionate aşırı

But your response was disproportionate.

Ama senin cevabın da aşırıydı.