English-Turkish translations for disputable:

itiraz edilebilir · other translations

disputable itiraz edilebilir

The Bhanwar Singh dispute is still on?

Bhanwar Singh hâlâ itiraz ediyor?

No one is disputing that, Mr. Paris.

Buna hiç kimse itiraz etmiyor, Bay Paris.

No one's disputing his commitment.

Kimse onun bağlılığına itiraz etmiyor.