English-Turkish translations for disqualification:

diskalifiye · other translations

disqualification diskalifiye

First place, before disqualification.

İlk başta, diskalifiye edilmeden önce.

Sir, you are one word away from disqualification.

Bayım, tek bir kelime diskalifiye olmanıza sebep olur.

We have. .a disqualification.

Bir diskalifiye duyurumuz olacak.