English-Turkish translations for disreputable:

itibarsız · adı çıkmış · rezil., rezil · other translations

disreputable itibarsız

Disreputable behavior and all manner of debauchery.

İtibarsız davranışlar ve uçarı bir ortam.

Face time with the disreputable Mr Fossett?

İtibarsız Bay Fossett ile yüz yüze görüşme zamanı?

disreputable adı çıkmış

The heavens never saw such a disreputable Patsak as you, Skripach.

Cennetler senin gibi adı kötüye çıkmış bir Patsak asla görmemişlerdir, Skripach.

Mister Seleznev paying a visit to a disreputable parlor in Ligovka Street.

Bay Seleznev, Ligovka caddesindeki adı çıkmış bir salona ziyarette bulunuyor.

disreputable rezil., rezil

You disreputable swindler.

Seni rezil dolandırıcı.