English-Turkish translations for disrespectful:

saygısız · kaba · other translations

disrespectful saygısız

He's either a stupid man or a very disrespectful man or both.

Ya çok aptal ya saygısız biri olmalı. Ya da ikisi birden.

I apologize for my disrespectful sister.

Saygısız kız kardeşim adına özür dilerim.

Antonio is not bad, is just disrespectful.

Antonio kötü biri değil sadece saygısız.

Click to see more example sentences
disrespectful kaba

He's disrespectful and rude and unprofessional.

Saygısızca, kaba ve amatörce davranıyor.

On the contrary, he's rude, disrespectful, self-centred and discourteous.

Aksine, kaba, sayglslz, terbiyesiz ve kendini begenmis biri.

You are rude and disrespectful.

Sen kaba ve saygısızsın.

Click to see more example sentences